Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

15 september 2017 - 15 september 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

231 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, som tecknas av LMK Forward AB och Qualcon AB, som tecknar vardera cirka 40 procent, samt Ted Kalborg, som tecknar cirka 20 procent av den riktade emissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss