Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

6 februari 2017 - 20 februari 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,8 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 januari 2017

Värdering:

167 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7

Post:

Övrigt:

CLS har, mot garantiprovision om åtta procent, erhållit garantiåtaganden uppgående till 19 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet, från LMK Ventures med flera.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss