Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems har utvecklat ett system som lär kroppens immunförsvar att bekämpa tumörer. Som namnet antyder används laserteknik för att värma upp de cancerogena cellerna i tumören. Poängen är att man på detta sätt märker de cancerogena cellerna så att kroppens immunförsvar självt känner igen cellerna och uppfattar dem som fientliga - ett av de stora problemen med cancertumörer är just att kroppen uppfattar cancerogen celldelningen som fullt normal.

Teckningsperiod:

6 februari 2017 - 20 februari 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

23,8 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 januari 2017

Värdering:

167 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7

Post:

Övrigt:

CLS har, mot garantiprovision om åtta procent, erhållit garantiåtaganden uppgående till 19 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet, från LMK Ventures med flera.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss