Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

19 november 2014 - 19 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till garanter av företrädesemissionen samt befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Förutom denna riktade emission gör CLS en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss