Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

9 maj 2012 - 23 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,86 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 maj 2012

Värdering:

Pre-money 62 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:22. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 22 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Enligt avsiktsförklaringar från aktieägare som lämnats till styrelsen i CLS avseende att teckna B-aktier i nyemissionen har teckning om totalt cirka 2,5 MSEK indikerats, vilket motsvarar cirka 87 procent av emissionsvolymen. Det finns dock inga formella avtal om teckningsförbindelser. Således kan inte avsiktsförklaringarna likställas med säkerställande.

Uppdaterat: 2012-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss