Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems har utvecklat ett system som lär kroppens immunförsvar att bekämpa tumörer. Som namnet antyder används laserteknik för att värma upp de cancerogena cellerna i tumören. Poängen är att man på detta sätt märker de cancerogena cellerna så att kroppens immunförsvar självt känner igen cellerna och uppfattar dem som fientliga - ett av de stora problemen med cancertumörer är just att kroppen uppfattar cancerogen celldelningen som fullt normal.

Teckningsperiod:

9 maj 2012 - 23 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,86 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 maj 2012

Värdering:

Pre-money 62 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:22. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 22 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Enligt avsiktsförklaringar från aktieägare som lämnats till styrelsen i CLS avseende att teckna B-aktier i nyemissionen har teckning om totalt cirka 2,5 MSEK indikerats, vilket motsvarar cirka 87 procent av emissionsvolymen. Det finns dock inga formella avtal om teckningsförbindelser. Således kan inte avsiktsförklaringarna likställas med säkerställande.

Uppdaterat: 2012-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss