Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

27 augusti 2020 - 10 september 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14,95 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per unit / 0,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 augusti 2020

Värdering:

23,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:8. Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Chordate erhåller en (1) uniträtt för varje existerande aktie i Bolaget på avstämningsdagen. Det krävs åtta (8) Uniträtter för att teckna en Unit. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende Företrädesemissionen från befintliga ägare i Bolaget motsvarande 6,6 MSEK motsvarande 44 procent av Företrädesemissionen, däribland Sifonen AB, HAWOC Investment AB, Bevaclean AB, Henrik Rammer och Tommy Hedberg. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av redan ingångna avtal om teckning utan företräde till cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed mer än fullt ut av teckningsförbindelser.

En (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 - 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie.

Förutom denna företrädesemission gör Chordate även en riktad emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss