Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

22 mars 2019 - 12 april 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

4,1 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 mars 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption..

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 maj-31 maj 2020.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 12 april 2019.

Uppdaterat: 2019-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss