Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cereno Scientific AB

Cereno Scientific AB

Cereno Scientific AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

cerenoscientific.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cereno Scientific utvecklar ett förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Teckningsperiod:

23 maj 2019 - 7 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

55,63 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

2,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 maj 2019

Värdering:

55,63 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i bolaget (oavsett aktieslag) erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B (primär företrädesrätt).

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För att finansiera återbetalning och avslut av konvertibellån samt säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet har Bolaget upptagit ett kortsiktigt lån om 12 MSEK. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss