Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cell Impact AB

Cell Impact AB

Cell Impact AB
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.cellimpact.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Teckningsperiod:

9 december 2021 - 23 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

348,9 Mkr

Teckningskurs:

20,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 december 2021

Värdering:

1 221 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sju teckningsrätter ger rätt att teckna två nya aktier.

Post:

Övrigt:

Östersjöstiftelsen har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel på 17,8 Mkr. Resten är säkrat av garanter.

Uppdatering: Datumen har justerats.

Uppdaterat: 2021-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss