Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cell Impact AB

Cell Impact AB

Cell Impact AB
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.cellimpact.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Teckningsperiod:

26 april 2019 - 10 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit / 3 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till "...till ett antal kvalificerade och strategiska svenska investerare."

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per B-aktie är 6 SEK som kan nyttjas för teckning under 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss