Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cell Impact AB

Cell Impact AB

Cell Impact AB
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.cellimpact.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Teckningsperiod:

26 april 2019 - 10 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

54 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit / 3 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2019

Värdering:

54 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 1 2019/2020.

Post:

Övrigt:

Förutom företrädesemissionen kan även en övertilldelning på 10 Mkr användas.

Cell Impact gör i samband med detta även en riktad emission på 14 Mkr.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per B-aktie är 6 SEK som kan nyttjas för teckning under 2020.

Uppdaterat: 2019-03-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss