Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cell Impact AB

Cell Impact AB

Cell Impact AB
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.cellimpact.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Teckningsperiod:

23 november 2016 - 7 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,4 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 november 2016

Värdering:

100,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie i Cell Impact som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 90 %.

Uppdaterat: 2016-11-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss