Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cell Impact AB

Cell Impact AB

Cell Impact AB
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.cellimpact.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Teckningsperiod:

30 december 2015 - 30 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett antal investerare. Konsortiets leds av de befintliga storägarna Östersjöstiftelsen och Kåre Gilstring som bidrar med knappa hälften av kapitalet. Ett antal nya investerare kommer också att teckna sig i denna emission och där en av investerarna bland annat har omfattande erfarenhet från maskinindustrin.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss