Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CDON AB

CDON AB

CDON AB
Södergatan 22
211 34 Malmö

Hemsida:

cdon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CDON är ett e-handelsföretag med en marknadsplats inom många olika produktkategorier som vänder sig till den nordiska marknaden.

Teckningsperiod:

15 maj 2023 - 15 maj 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

735 Mkr

Teckningskurs:

173,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission avseende köp av Fyndiq.

Post:

Övrigt:

CDON meddelade i mitten av februari 2023 att de köper Fyndiq och betalar med aktier. Apportemissionen gör att Fyndiqs ägare kommer att äga 40 % av CDON. Preliminärt är priset 735 Mkr till 173,25 kr per CDON-aktie, något som dock kan ändras om marknadskursen ändras. Datumet 15 maj 2023 är bara ett dummy-datum, allt som är sagt är att affären ska stänga under andra kvartalet 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss