Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Catena AB

Catena AB

Catena AB
Landskronavägen 7 A 3tr
252 32 Helsingborg

Hemsida:

catenafastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Catena ska på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.

Teckningsperiod:

5 oktober 2016 - 6 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

330 Mkr

Teckningskurs:

132 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

En riktad kontant nyemission genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande, via ABG Sundal Collier och Swedbank.

Post:

Övrigt:

Catena meddelade när börsen stängde den 5 oktober 2016 att de gett ABG Sundal Collier och Swedbank i uppdrag att placera en nyemission. Går allt som tänkt borde det innebära att emissionen är placerad innan börsen öppnar den 6 oktober.

Uppdatering: Priset per aktie blev 132 kr och beloppet 330 Mkr.

Uppdaterat: 2016-10-06

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss