Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
721 32 Västerås

Hemsida:

www.cassandraoil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Teckningsperiod:

2 februari 2017 - 2 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

100,25 Mkr pre-money, exkl teckningsoptioner.

Villkor:

Riktade emissioner till ej namngivet konsortium med säte i London och Dubai.

Post:

Övrigt:

Cassandra Oil meddelade den 2 februari 2017 att de har ingått avtal med konsortium som ska investera ca 3 Mkr per månad under 12 månader.

Uppdaterat: 2017-06-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss