Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cardeon AB

Cardeon AB

Cardeon AB
Mårtenstorget 5 3tr
223 51 Lund

Hemsida:

cardeon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cardeon investerar i innovativa företaget och startups inom life science. Cardeon AB hette tidigare Cardeon Futuring Finance AB.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 26 februari 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

100,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

5 mars 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

706,5 Mkr pre-money

Villkor:

1 aktie, minimum 15 000 aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Ca 21 Mkr blev tecknat av emissionen.

Uppdaterat: 2021-03-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss