Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

15 december 2020 - 16 december 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

564,2 Mkr

Teckningskurs:

62 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 647,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande. Carnegie Investment Bank, Kempen & Co och Oppenheimer & Co. Inc. är Joint Bookrunners.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 15 december 2020 inledde Cantargia denna emission på upp till högst cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Emissionen ska vara klar innan marknaden öppnar den 16 december.

Uppdatering: Cantargia tog in 564,2 Mkr till 62 kr per aktie. Tecknades av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, såsom AFA Försäkring, Swedbank Robur, Invus Public Equities LP, Point72 Asset Management, Handelsbanken Fonder samt Granite Point Capital.

Uppdaterat: 2020-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss