Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ByggPartner Gruppen AB

ByggPartner Gruppen AB

ByggPartner Gruppen AB
Brunnsgatan 38
784 35 Borlänge

Hemsida:

/byggpartner.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Dalarna, Mälardalen, Uppsala och Stockholm. Via dotterbolag erbjuder man professionella ställningsentreprenader, samt bedriver fastighetsutveckling. ByggPartner Gruppen AB hette tidigare Bygg Partner i Dalarna Holding AB.

Teckningsperiod:

20 juni 2023 - 10 juli 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

280 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission

Post:

Övrigt:

Obs, 20 juni-10 juli 2023 är dummy-datum, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att emissionen ska ske under juni/juli.

Företrädesemissionen på 280 Mkr är fullt säkerställd genom ingångna teckningsförbindelser och erhållna garantiåtaganden. 174 Mkr via teckningsförbindelser och 31 Mkr via garanti utan ersättning. Samt 75 Mkr via garanti där ersättning om 8 % erhålls.

61,5 Mkr tecknas genom kvittning.

Vid stort intresse kan emissionen utökas med 20 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss