Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.brandbee.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brandbee är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee Holding AB hette tidigare VideoBur Sthlm Int AB.

Teckningsperiod:

21 januari 2022 - 4 februari 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,1 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr per unit / 0,035 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 januari 2022

Värdering:

48,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 74,7 %, varav 8 Mkr genom teckningsförbindelser och 10 Mkr genom garantiåtaganden.

Obs, när Brandbee presenterade emissionen i ett pressmeddelande så innehöll det felaktigheter, så vi har gjort en tolkning efter bästa förmåga.

Uppdaterat: 2022-01-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss