Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

7 april 2020 - 22 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,1 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 april 2020

Värdering:

22,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 2 teckningsrätter. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till ca 80% genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2020-04-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss