Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bodyflight Sweden AB

Bodyflight Sweden AB

Bodyflight Sweden AB
Box 20154
161 02 Bromma

Hemsida:

www.bodyflight.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Teckningsperiod:

12 april 2023 - 26 april 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,03 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 april 2023

Värdering:

24,12 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrättt 1:4. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56,2 procent av Företrädesemissionen. Bland teckningsåtagarna återfinns bland annat Camilla Läckberg och Simon Sköld genom det gemensamma bolaget Camsim AB. Bodyflight har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent. För emissionsgarantin utgår ingen ersättning.

"Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna lån. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Kvittning kommer att uppgå till minimum 2,4 MSEK och maximalt 5 MSEK. Kvittningsbeloppets storlek är beroende av Företrädesemissionens teckningsgrad."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss