Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista

Hemsida:

bioservo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioservo Technologies arbetar inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik.

Teckningsperiod:

28 september 2021 - 29 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,3 Mkr

Teckningskurs:

11,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

181,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Efter att markanden stängt den 29 september 2021 inledde Bioservo en emission på 3 159 664 aktier.

Uppdatering: Bioservo sålde 3 159 664 till 11,50 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss