Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BellPal Holding AB

BellPal Holding AB

BellPal Holding AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.bellpal.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. BellPal Holding AB hette tidigare DS SPAC 1 AB.

Teckningsperiod:

14 november 2022 - 14 november 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6,47 Mkr

Teckningskurs:

0,012 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

22,47 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till en grupp ej namngivna investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss