Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
Kiviharjunlenkki 6
90220 Oulu, Finland

Hemsida:

www.bbs-artebone.fi

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BBS-Bioactive Bone Substitutes ett finskt hälsotekniskt företag som har utvecklat och konstruerat ett innovativt bioaktivt bentransplantatssubstitut för läkning av komplicerade benskador och andra komplikationer vid benläkning.

Teckningsperiod:

18 maj 2022 - 1 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,5 MEUR

Teckningskurs:

13,48 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2022

Värdering:

9 MEUR pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller 1 teckingsrätt per 1 innehavd aktie. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie. Varje 8 tecknade och betalda aktier ger även 1 teckningsoption av serie TO1 och 1 teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Teckningstiden i Finland pågår t.o.m. 3 juni 2022.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 3,5 MEUR.

Uppdaterat: 2022-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss