Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3 1tr
252 21 Helsingborg

Hemsida:

axolotsolutions.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Axolot Solutions utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi. Axolot Solutions Holding AB hette tidigare Olecram AB.

Teckningsperiod:

24 maj 2022 - 8 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,44 Mkr + 2,85 Mkr

Teckningskurs:

0,38kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 maj 2022

Värdering:

20,44 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser (6 MSEK) och emissionsgarantier (9 MSEK) till sammantaget 15 MSEK.

Uppdatering: Emissionen blev övertecknad vilket gör att bolaget även använder övertilldelningsoptionen.

Uppdaterat: 2022-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss