Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3 1tr
252 21 Helsingborg

Hemsida:

axolotsolutions.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Axolot Solutions utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi. Axolot Solutions Holding AB hette tidigare Olecram AB.

Teckningsperiod:

8 december 2020 - 22 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,2 Mkr

Teckningskurs:

0,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2020

Värdering:

25,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser (5 MSEK) och emissionsgarantier (15 MSEK) till sammantaget 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.

Axolots VD Martin Ragnar kommenterar: ”Under det gångna året har vi trots de stora utmaningar som industrin drabbats av genom Covid-19 mött ett allt större intresse för vår teknologi och lösning för recirkulation och rening av industriella avloppsvatten. Baserat på våra framgångsrika testkörningar ute hos potentiella kunder förväntar vi oss flera order på fullstora AxoPur® system under första halvåret 2021. Nyemissionen ska säkerställa Axolots finansiella förmåga att tillverka och leverera förväntade beställningar och även öka takten i försäljningen under de kommande tolv månaderna. Marknaden är nu mer än redo för Axolots produkter som möjliggör minskad vattenförbrukning och lägre miljöpåverkan.”

Uppdaterat: 2020-12-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss