Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

8 mars 2023 - 22 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

49,6 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 mars 2023

Värdering:

115,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade A-aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen täcks till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

I april 2022 upptog aXichem ett konvertibellån om 20 MSEK från Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”). I samband med Företrädesemissionen har aXichem överenskommit med Formue Nord dels att 10 miljoner SEK av det konvertibla lånet ska återbetalas i samband med Företrädesemissionens slutförande, dels att aXichem ska ta upp ett nytt konvertibellån om cirka 10,53 MSEK från Formue Nord som ska betalas genom kvittning av resterande fordran enligt det tidigare konvertibellånet.

Uppdatering: Axichems emission tecknades till 51 % med teckningsrätter och 7 % utan. Garanter fick teckna 12 %.

Uppdaterat: 2023-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss