Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

3 maj 2021 - 3 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,04 Mkr

Teckningskurs:

31,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

501,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss