Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

17 januari 2019 - 31 januari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,9 Mkr + 15 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 januari 2019

Värdering:

900 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:22.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till motsvarande 80 procent.

Förutom företrädesemissionen på 40,9 Mkr så kan även en övertilldelningsoption på 15 Mkr komma att användas.

Uppdaterat: 2019-01-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss