Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

5 december 2016 - 19 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,6 Mkr

Teckningskurs:

4,25 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

39,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Varje aktie ger en teckingsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss