Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

14 april 2015 - 28 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,9 + 4 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 april 2015

Värdering:

39 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En innehavd aktie ger en teckningsrätt. Det krävs tre teckningsrätt för att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption på 4 Mkr.

Uppdaterat: 2015-04-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss