Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

9 december 2011 - 23 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,9 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 december 2011

Värdering:

Pre-money 53,6 Mkr (exklusive konvertibler).

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Innehav av 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 6 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ägare samt styrelse och ledning har förbundit sig att teckna aktier som representerar cirka 70 procent av kapitalet i nyemissionen. Dessa teckningsförbindelser avser cirka 6.4 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss