Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arctic Blue Beverages AB

Arctic Blue Beverages AB

Arctic Blue Beverages AB
Aleksanterinkatu 19
00100 Helsingfors, Finland

Hemsida:

/arcticbluebeverages.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Arctic Blue Beverages är ett Nordiskt dryckesföretag vars mest kända produkter är den flerfaldigt prisbelönta Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Navy Strength och världens första mjölkfria ginbaserade havrelikör, Arctic Blue Oat.

Teckningsperiod:

20 april 2022 - 4 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

15 kr per unit / 5 kr per aktie

Likviddag:

10 maj 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

57,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Minimum 350 units.

Övrigt:

Arctic Blue Beverages noteras på First North den 12 maj 2022.

16,8 Mkr, motsvarande 60 procent av erbjudandet, är tecknat på förhand.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen inte fastställas lägre än kvotvärdet eller högre än 5,25 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 mars 2023 till och med den 6 april 2023 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen inte fastställas lägre än kvotvärdet eller högre än 5,25 SEK.

Uppdaterat: 2022-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss