Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB

Arcane Crypto AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.arcane.no

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

3 juli 2017 - 13 juli 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till innehavare av konvertibler.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 13 juli 2017.

Uppdatering: Den största tecknaren betalade aldrig för aktierna. I början av november 2017 meddelade Wifog att aktierna har förverkats, samt tecknats och betalats av andra investerare.

Uppdaterat: 2017-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss