Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aptahem AB

Aptahem AB

Aptahem AB
Skeppsbron 2 1tr
211 20 Malmö

Hemsida:

aptahem.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Teckningsperiod:

18 april 2016 - 2 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 april 2016

Värdering:

58,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En befintlig aktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent.

Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 15,6 MSEK genom teckningsförbindelser om 750 KSEK, motsvarande cirka 4 procent av företrädesemissionen, och avtal om emissionsgaranti om cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av företrädesemissionen vilket garanterar emissionen upp till 80 procent. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Uppdaterat: 2016-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss