Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

24 september 2018 - 15 oktober 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

26 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 september 2018

Värdering:

338 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:13. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär det att Bolaget tillförs ytterligare cirka 34,7 miljoner kronor.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 oktober 2018.

Uppdaterat: 2018-10-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss