Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amasten Fastighets AB

Amasten Fastighets AB

Amasten Fastighets AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.amasten.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

17 juni 2021 - 17 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

666 Mkr

Teckningskurs:

10,25 kr per stamaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6 992 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission som anordnas av ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 17 juni 2021 inledde Amasten en riktad emission av om ca 60 miljoner stamaktier.

Uppdatering: Amasten sålde 65 miljoner stamaktier till 10,25 kr per aktie och fick in 666 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss