Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB
Flöjelbergsgatan 14 C
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.alelion.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alelion bildades för att skapa produkt- och systemlösningar inom den nya litiumbatteritekniken. Idag erbjuder företaget produkter inom området. Alelion Energy Systems AB hette tidigare Alelion Batteries AB.

Teckningsperiod:

26 juni 2023 - 10 juli 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

76,84 Mkr

Teckningskurs:

0,17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 juni 2023

Värdering:

51,23 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 54,8 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 29,8 MSEK, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 8,3 MSEK eller 10,8 procent av Företrädesemissionen kvittning. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 54,8 MSEK, motsvarande 71,3 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss