Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB
Flöjelbergsgatan 14 C
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.alelion.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Alelion bildades för att skapa produkt- och systemlösningar inom den nya litiumbatteritekniken. Idag erbjuder företaget produkter inom området. Alelion Energy Systems AB hette tidigare Alelion Batteries AB.

Teckningsperiod:

30 september 2020 - 14 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

56,8 Mkr + 11,4 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 september 2020

Värdering:

132,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare i Alelion tre (3) uniträtter. Sju (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från största ägare, Fouriertransform AB, om cirka 16,5 MSEK samt Sammaj AB om cirka 1,5 MSEK motsvarande cirka 31 procent av den initiala emissionslikviden i Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade investerare om cirka 40,5 MSEK vilket säkerställer den initiala emissionslikviden i Företrädesemissionen till 100 procent. Fouriertransform AB har det största åtagandet om cirka 8 MSEK genom en vederlagsfri toppgaranti.

Om intresset är stort för företrädesemissionen på 56,8 Mkr kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 11,4 Mkr.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 21-44 MSEK (beroende på eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

Lösenperioden för lösen av teckningsoptioner av serie TO2 pågår mellan 14 och 28 maj 2021. Lösenpriset uppgår lägst till 1,0 SEK och högst 1,75 SEK per aktie. Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 11 maj 2021, dock lägst 1,0 SEK och högst 1,75 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2020-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss