Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Akelius Residential AB

Akelius Residential AB

Akelius Residential AB
Svärdvägen 3 A
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.akelius.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Akelius Residential är ett fastighetsbolag med fastigheter både i Sverige och utomlands. Akelius Residential hette tidigare Akelius Fastigheter.

Teckningsperiod:

13 maj 2014 - 22 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

510 Mkr + 510 Mkr

Teckningskurs:

300 kr per preferensaktie

Likviddag:

30 maj 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Baserat på teckningskursen om 300 kr per preferensaktie är den årliga kontanta direktavkastningen 6,7 % (6,8 % effektiv årsavkastning).

Preferensaktierna listas på First North den 5 juni 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss