Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agtira AB

Agtira AB

Agtira AB
Verkstadsvägen 19
871 54 Härnösand

Hemsida:

www.agtira.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Agtira AB hette tidigare Peckas Naturodlingar AB.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 15 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,5 Mkr + 3,97 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2020

Värdering:

53 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen om ca 26,5 MSEK omfattas av teckningsförbindelser upp till ett belopp om ca 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets aktieägare. Ca 9,8 MSEK av teckningsförbindelserna avses erläggas genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss