Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agtira AB

Agtira AB

Agtira AB
Verkstadsvägen 19
871 54 Härnösand

Hemsida:

www.agtira.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Agtira AB hette tidigare Peckas Naturodlingar AB.

Teckningsperiod:

17 februari 2020 - 2 mars 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

11,2 Mkr

Teckningskurs:

9,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 februari 2020

Värdering:

56 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-02-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss