Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agtira AB

Agtira AB

Agtira AB
Verkstadsvägen 19
871 54 Härnösand

Hemsida:

www.agtira.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Agtira AB hette tidigare Peckas Naturodlingar AB.

Teckningsperiod:

24 november 2017 - 8 december 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9,7 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2017

Värdering:

48,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje aktie, oavsett serie, i Peckas Naturodlingar som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss