Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acuvi AB

Acuvi AB

Acuvi AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala

Hemsida:

/acuvi.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Teckningsperiod:

16 maj 2022 - 16 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

34,97 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

858,7 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag TPA Motion, LLC. Betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss