Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acuvi AB

Acuvi AB

Acuvi AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala

Hemsida:

/acuvi.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Teckningsperiod:

29 december 2021 - 29 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,69 Mkr

Teckningskurs:

49,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 210,4 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till bolagets VD och CTO.

Post:

Övrigt:

"Betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal som ingicks i samband med förvärvet av TPA och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 oktober 2021 samt bonus avseende 2021. Ursprungligen skulle betalning ske kontant men bägge inblandade har nu valt att ta ersättningen i Bolagets aktier istället."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss