Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acuvi AB

Acuvi AB

Acuvi AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala

Hemsida:

/acuvi.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Teckningsperiod:

21 april 2021 - 21 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,1 MEUR

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljare av Sensapex Oy som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Köpeskillingen består av en kontant del om 7,5 MEUR och en aktiedel i form av högst 1 390 101 nyemitterade aktier av serie B i PiezoMotor till ett värde om ca 6,1 MEUR baserat på volymvägd genomsnittskurs för PiezoMotor-aktien tre dagar före tidpunkten för köpeavtalets undertecknande. Förvärvet förväntas vara genomfört före utgången av maj månad 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss