Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acuvi AB

Acuvi AB

Acuvi AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala

Hemsida:

/acuvi.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Teckningsperiod:

21 april 2021 - 22 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

85 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

PiezoMotor inledde en emission på ca 85 Mkr efter att marknaden stängt den 21 april 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 22 april.

Pengarna ska användas till att betala förvärvet av Sensapex Oy.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss