Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acrinova AB

Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.acrinova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Teckningsperiod:

15 mars 2023 - 29 mars 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

25,86 Mkr

Teckningskurs:

6,79 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 mars 2023

Värdering:

439,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:17. Varje en (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Malmöhus Invest AB, Svedulfs Fastighets Aktiebolag och Olavia AB/Olavia Förvaltning AB, som tillsammans innehar 38,15 procent av det totala antalet aktier och 44,08 procent av totala antalet röster i Acrinova har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar. Utöver sina åtaganden att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar har Malmöhus Invest AB, Svedulfs Fastighets Aktiebolag och Olavia AB/Olavia Förvaltning AB även ingått garantiåtaganden om att teckna ytterligare aktier, tillsammans motsvarande 100 procent av emissionen. Tillsammans uppgår de tecknings- och garantiåtaganden som lämnats av aktieägare till 100 procent av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss