Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB
Dag Hammarskjölds väg 48
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.aac-clyde.space

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AAC Clyde Space utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. AAC Clyde Space AB hette tidigare ÅAC Microtec AB.

Teckningsperiod:

15 oktober 2020 - 16 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

51,95 Mkr (+28,50 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

2,70

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

259,76 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 15 oktober 2020 inledde ACC Clyde Space en emission på 19 241 551 aktier som ska vara klar innan marknaden öppnar den 16 oktober.

"Genom förvärven av Hyperion Technologies BV, kommunicerat den 7 oktober 2020, samt av SpaceQuest Ltd, kommunicerat den 15 oktober 2020, två lönsamma bolag, har AAC stärkt sitt erbjudande inom avancerade delsystem samt säkrat en betydande förmåga inom SaaS och inte minst utökat ACC Gruppens geografiska hemmatillhörighet. I kombination med Bolagets befintliga verksamhet i Uppsala och Glasgow, som för närvarande bl a breddas med satellittillverkning i Uppsala samt en serietillverkningsanordning i Glasgow för att möta en ökad efterfrågan har AAC nu en unik position för fortsatt och lönsam tillväxt."

Uppdatering: ACC Clyde Space sålde aktier för 51,95 Mkr till 2,70 kr per aktie. Vidare sålde ägare befintliga aktier för 28,50 Mkr till samma pris.

Säljare av de befintliga aktierna var Fouriertransform AB och Craig Clark. Fouriertransform AB har sedan tidigare meddelat att de långsiktigt skall avveckla samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016. Då intresset för den Riktade emissionen var mycket stort har Fouriertransform AB sålt samtliga sina aktier i AAC i samband med den Riktade emissionen. Craig Clark har ingått ett avtal om 6 månaders lock up för hans återstående innehav.

Uppdaterat: 2020-10-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss