Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB
Dag Hammarskjölds väg 48
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.aac-clyde.space

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AAC Clyde Space utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. AAC Clyde Space AB hette tidigare ÅAC Microtec AB.

Teckningsperiod:

15 oktober 2020 - 15 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75,6 Mkr

Teckningskurs:

3,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av SpaceQuest Ltd.

Post:

Övrigt:

AAC Clyde Space köper SpaceQuest Ltd och betalar med 24 000 000 aktier.

Beloppet 75,6 Mkr är beräknat på den aktiekurs och växelkurs som gällde när affären offentliggjordes, och kan komma att förändras när affären formellt stänger för att återspegla överenskommet pris.

Man gör i samband med detta även en riktad kontantemission.

AAC Clyde Space VD Luis Gomes kommenterar affären: "Det är fantastiskt att få med SpaceQuest i AAC-familjen. Förvärvet är nästa steg i vår strategi att växa vår verksamhet i USA och att utöka vår Space as a Service-verksamhet. SpaceQuests flotta av satelliter och nätverk av markstationer är ett utmärkt tillskott i vårt SaaS-erbjudande och stärker ytterligare våra planer på att förändra ekonomin i leveranser av data från rymden."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss